Review reply werd x-aantal keer gepubliceerd

DWQA QuestionsCategory: Bug reportReview reply werd x-aantal keer gepubliceerd
Peter Deconinck asked 1 month ago

Beste, ik heb zonet gereageerd op een aangepaste review van een klant:

Ld Drenth

7/24/2023Order #000007356

Ik zie dat het systeem de reply x-aantal keer heeft gepubliceerd. Het systeem liep ook vast.

Kunnen jullie deze reply 1x publiceren aub. Lijkt nogal lullig nu.

Alvast bedankt.

1 Answers
admin Staff answered 1 month ago

Dear Peter,

I sincerely apologize for the inconvenience caused. It’s unfortunate that such issues arise, but I appreciate your patience and understanding.

To address the issue, we have taken corrective measures. All duplicated replies have been deleted from the database. Additionally, we’ve made an update to the system where the button is now disabled after clicking it until the request completes. This should significantly minimize the chance of this bug occurring in the future.

Thank you for bringing this to our attention. Please let me know if there’s anything else I can assist with.

__

Best regards,

Chris from Trustprofile

—Automatic Translation—

Beste Peter,

Mijn oprechte excuses voor het ongemak. Het is jammer dat zulke problemen zich voordoen, maar ik waardeer uw geduld en begrip.

Om het probleem aan te pakken, hebben we corrigerende maatregelen genomen. Alle gedupliceerde antwoorden zijn uit de database verwijderd. Daarnaast hebben we een update gedaan aan het systeem waarbij de knop nu wordt uitgeschakeld na erop te klikken totdat het verzoek is voltooid. Dit zou de kans op dit probleem in de toekomst aanzienlijk moeten verminderen.

Bedankt dat u dit onder onze aandacht heeft gebracht. Laat het me weten als ik verder nog ergens mee kan helpen.

__

Met vriendelijke groet,

Chris from Trustprofile