DWQA QuestionsCategory: Customer reviewsKan geen review plaatsen
Dirk asked 2 months ago

Ik had zopas per ongeluk een verkeerde review geplaatst en heb deze dan gewist.

Nu wil ik een nieuwe plaatsen, maar ik wordt telkens terug gestuurd naar de oude review en krijg dan de melding dat deze verwijderd is.

Ik kan dus geen nieuwe review plaatsen omdat ik volgens trustpofile al eentje geplaatst heb, welke ondertussen verwijderd is.

Hoe kan ik een nieuwe review plaatsen?

Christian Burlacu Staff replied 2 months ago

Dear Dirk,

Thank you for contacting us regarding your review.
We would like to inform you that we value the authenticity of reviews and therefore, do not allow multiple reviews from the same user. However, in your case, we can help you republish the review you deleted so that you can edit it as you wish.

To do so, we would need to receive an email address from the same address the review was originally sent from, so we can find it in our database and republish it. Once the review is republished, you should be able to edit it and make the necessary changes.

Please send us an email from the same email address used to submit the original review so we can proceed with republishing it. We appreciate your understanding and cooperation in this matter.

If you have any further questions or concerns, please do not hesitate to reach out to us again.

Best regards,
Chris from TrustProfile

—Automated Translation—

Beste Dirk,

Bedankt dat u contact met ons opneemt over uw recensie.
We willen u graag informeren dat we waarde hechten aan de authenticiteit van beoordelingen en daarom niet meerdere beoordelingen van dezelfde gebruiker toestaan. In uw geval kunnen we u echter helpen om de recensie die u hebt verwijderd opnieuw te publiceren, zodat u deze naar wens kunt bewerken.

Hiervoor hebben we een e-mailadres nodig van hetzelfde adres waar de recensie oorspronkelijk vandaan kwam, zodat we deze in onze database kunnen vinden en opnieuw kunnen publiceren. Zodra de recensie opnieuw is gepubliceerd, kunt u deze bewerken en de nodige wijzigingen aanbrengen.

Stuur ons een e-mail vanaf hetzelfde e-mailadres als waarmee u de oorspronkelijke recensie heeft ingestuurd, zodat wij deze opnieuw kunnen publiceren. Wij waarderen uw begrip en medewerking in deze kwestie.

Mocht u nog vragen of problemen hebben, aarzel dan niet om ons opnieuw te contacteren.

Met vriendelijke groet,
Chris van TrustProfile