https://nl.trustpilot.com/review/bikemonkey.shop

DWQA QuestionsCategory: Customer reviewshttps://nl.trustpilot.com/review/bikemonkey.shop
Peter Deconinck asked 4 months ago

Beste,

ik zag zonet voor het eerst een review van TrustPILOT staan in ‘Bronnen van de reviews bij TrustProfile’. Ik heb deze review bekeken en we kunnen deze niet linken aan een klant/bestelling. Ook nooit melding(en) gekregen over een dergelijk issue van een ‘Jan’. Op basis van de aard van deze ‘Jan’ zijn eerdere reviews vermoeden wij dat dit om een nepreview gaat.

Ik heb de vraag ook aan TrustPILOT gesteld om een onderzoek en/of verdere info te verschaffen over deze reviewschrijver zodat wij kunnen nagaan welke eventuele klant hier zijn ongenoegen neerpende.

Uiteraard wensen wij deze review opgevolgd te zien.

Uitkijkend naar jullie antwoord, verblijf ik,

Met vriendelijke groeten,

Peter Deconinck

Bikemonkey.shop

1 Answers
Christian Burlacu Staff answered 4 months ago

Dear Peter Deconinck,

We would like to clarify that TrustProfile is not directly responsible for the reviews posted on external platforms, such as Trustpilot. These reviews are collected and displayed independently by Trustpilot, and we do not have control over their content or origin.

While we cannot take any action on the specific review you mentioned, we can provide you with a suggestion to temporarily hide the external source rating from your TristProfile dashboard. By doing so, the overall rating displayed on your profile will not be influenced by the Trustpilot reviews until the issues are resolved.

To hide the reviews from Trustpilot on your dashboard, please follow these steps:

  1. Log in to your dashboard.
  2. On the left side of the screen, navigate to the “Profile” section.
  3. Click on the “Review” tab.
  4. Locate the Trustpilot section and click on the option to “Hide reviews.”

By following these steps, the Trustpilot reviews will not be visible on your TrustProfile dashboard. This will help maintain the integrity of your overall rating until you have an opportunity to address the concerns raised by the review.

If you have any further questions or need additional support, please don’t hesitate to reach out to us. We are here to help.

Kind regards,

Chris from TrustProfile

—Automated Translation—

Beste Peter Deconinck,

We willen graag verduidelijken dat TrustProfile niet direct verantwoordelijk is voor de beoordelingen die op externe platforms, zoals Trustpilot, worden geplaatst. Deze beoordelingen worden onafhankelijk verzameld en weergegeven door Trustpilot en we hebben geen controle over de inhoud of herkomst ervan.

Hoewel we geen actie kunnen ondernemen op de specifieke review die je noemde, kunnen we je wel een suggestie doen om de externe bronbeoordeling tijdelijk te verbergen op je TristProfile-dashboard. Hierdoor wordt de algehele beoordeling die op uw profiel wordt weergegeven, niet beïnvloed door de Trustpilot-beoordelingen totdat de problemen zijn opgelost.

Volg deze stappen om de beoordelingen van Trustpilot op uw dashboard te verbergen:

  1. Meld u aan bij uw dashboard.
  2. Navigeer aan de linkerkant van het scherm naar het gedeelte ‘Profiel’.
  3. Klik op het tabblad ‘Beoordeling’.
  4. Zoek het Trustpilot-gedeelte en klik op de optie “Recensies verbergen”.

Door deze stappen te volgen, zijn de Trustpilot-reviews niet zichtbaar op je TrustProfile-dashboard. Dit zal helpen om de integriteit van uw algehele beoordeling te behouden totdat u de gelegenheid heeft om de zorgen die door de beoordeling naar voren zijn gebracht, weg te nemen.

Als u nog vragen heeft of extra ondersteuning nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We zijn hier om te helpen.

Met vriendelijke groeten,

Chris van TrustProfile