Algemene voorwaarden

Deze juridische algemene voorwaarden zijn onderdeel van je overeenkomst met Trustprofile B.V.. Hier moet akkoord op worden gegeven wanneer je voor het eerst je profiel claimt. Daarom raden we je aan om deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen en, indien mogelijk, ze lokaal op te slaan.

We zullen onze algemene voorwaarden zo simpel uitleggen als dat we kunnen.

Bedrijfsgegevens

Trustprofile B.V.
Moutlaan 32
7523MD Enschede
Nederland

KvK: 73749206
BTW: NL859650789B01

Persoons- en bedrijfsgegevens

We doen ons best om alleen correcte data te delen over je bedrijf. Als je een profiel claimt, geef je ons toestemming om de gegevens de publiceren en te reproduceren. Vanaf dat moment is het aan jou om de gepubliceerde data te controleren en aan te passen waar nodig.

Je zorgt er voor dat alle data, materialen en informatie die je verstrekt aan Trustprofile B.V. vrij zijn van copyright en andere eigendomsrechten.

In onze privacy policy kan je lezen hoe we je persoons- en bedrijfsgegevens verwerken binnen Trustprofile B.V., tenzij partijen schriftelijke anders overeen zijn gekomen.

Abonnementen

Wanneer je je vertrouwensprofiel claimt kan je doorgaan met een gratis abonnement, of kiezen voor een betaald abonnement. De aangeboden abonnementen kunnen worden gevonden op abonnementspagina.

We factureren onze abonnementen op jaarbasis of op een kwartaalbasis. Voor alle facturen op kwartaalbasis worden €8 euro extra gefactureerd per factuur voor administratiekosten.

Aan het eind van de factuurtermijn wordt het gekozen abonnement automatisch vernieuwd voor de duur van de factuurtermijn.

Facturen worden per e-mail verzonden en kunnen worden gevonden in je Trustprofile dashboard.

Facturen moeten worden betaald binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum.

Je kan op elk gegeven moment kiezen om je abonnementsniveau te verhogen in je Trustprofile dashboard. Je krijgt dan een factuur voor de extra kosten voor de overblijvende termijn tot de volgende factuurtermijn.

Als we de abonnementskosten niet kunnen incasseren, vragen we je om de onbetaalde factuur te betalen. Als je niet binnen de gegeven termijn betaald zullen we je abonnement downgraden tot een gratis abonnement en de openstaande factuur annuleren.

Wil je opnieuw een betaald abonnement kopen? Dan wordt je originele onbetaalde abonnement gereactiveerd en wordt er een nieuwe factuur gemaakt. De reeds gebruikte betaalde abonnementstermijn zal worden afgetrokken van de nieuwe abonnementstermijn.

Opzegging

Je kunt het niveau van je abonnement op elk moment verminderen aan het eind van je huidige factuurtermijn in de accountsectie binnen het Trustprofile dashboard of beëindigen door al je profielen in het Trustprofile dashboard te depubliceren. We zullen gefactureerde bedragen niet crediteren.

Trustprofiel kan op eigen initiatief besluiten om een profiel niet langer te publiceren. In het geval dat een huidig abonnement wordt beëindigd, zullen we de niet-gebruikte abonnementstermijn terugbetalen.

Klachten en aansprakelijkheid

We doen ons best om een goede dienst te verlenen. Heb je een klacht? Neem alsjeblieft contact met ons op via info@trustprofile.com.

Als het ons niet lukt om gehoor te geven aan de overeenkomst, zullen we alleen aansprakelijk zijn voor directe schade. We zijn niet aansprakelijk voor indirecte schades zoals het verlies van omzet, niet-gerealiseerde besparingen of reputatieschade.

We zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van onze cliënten of partners.

Geschillen die niet onderling kunnen worden opgelost zullen worden beslecht door een competente rechter met jurisdictie op de statutaire zetel van Trustprofile B.V. en bij Nederlands recht.

Elke algemene voorwaarden of andere voorwaarden van cliënten en/of partners worden hierbij verworpen door Trustprofile B.V.

Deze voorwaarden zullen worden geüpdatet

We behouden het recht om deze voorwaarden op enig moment te veranderen. Elke keer dat we onze voorwaarden veranderen, zullen we deze publiceren op onze website en onze gebruikers op de hoogte brengen per e-mail.