Правила и Общи условия

Настоящите Правила и Общи условия са част от Вашето споразумение с Trustprofile B.V., с които трябва да се съгласите в процеса на подаване на заявка за придобиване на Вашия профил за пръв път. Затова Ви съветваме да прочетете тези правила и условия внимателно и по възможност да ги запазите. 

Ще обясним нашите Правила и Общи условия възможно най-просто. 

Данни на компанията
Trustprofile B.V. 
Муутлан 32 
7523MD Енсхеде 
Нидерландия 

CoC № (от Търговска камара на Нидерландия): 73749206 
ЕИК: NL859650789B01 

Лични и фирмени данни 

Правим всичко възможно да споделяме само точни данни за Вашата компания. Ако заявите профил, Вие ни давате разрешение да публикуваме и възпроизвеждаме Вашите данни. От този момент нататък зависи от Вас да проверявате публикуваните данни и да ги коригирате, където е необходимо.  

Вие гарантирате, че всички данни, материали или информация, които предоставяте на Trustprofile B.V. са свободни от авторски права и други алтернативни права на собственост. 

В нашата Политика за поверителност можете да прочетете как обработваме Вашите лични и фирмени данни. Политиката за поверителност е част от тези Правила и условия. 

Интелектуална собственост 

Всички авторски права и други права на интелектуална собственост остават на Trustprofile B.V, освен ако страните не са уговорили друго в писмена форма. 

Абонаменти 

Когато подадете заявка за придобиване на своя Профил на доверие, можете да продължите с безплатен абонамент или да изберете платен такъв. Предлаганите абонаменти можете да намерите на www.trustprofile.com/bg/business/planove

Фактурираме абонаментите на годишна или на тримесечна база. При фактуриране на тримесечна база, фактурираме допълнителни 8 евро на фактура за допълнителни такси. 

След края на отчетния период, избраният абонамент се подновява автоматично за същия срок на фактуриране. 

Фактурите се изпращат по e-mail и могат да бъдат открити в таблото за управление във Вашия Профил на доверие. 

Фактурите трябва да бъдат заплатени в рамките на 14 дни от датата на фактуриране. 

По всяко време можете да увеличите нивото на абонамента си в таблото за управление на Вашия Профил на доверие. След това ще получите фактура за допълнителните разходи за оставащото време до следващия отчетен период. 

Ако не ни бъде предоставена възможност да съберем абонаментните такси, ще поискаме от Вас да платите висящата фактура. Ако не  успеете да платите в определения срок, ще понижим абонамента Ви до безплатен и ще анулираме неплатената фактура. 

Искате отново да заявите платен абонамент? В този случай първоначалният неплатен абонамент ще бъде активиран отново и ще бъде издадена нова фактура. Вече използваният период от предходния платен абонамент ще бъде изваден от периода на новия абонамент. 

Анулиране 

Можете да понижите нивото на абонамента си по всяко време на текущия период на фактуриране в акаунт раздела на таблото за управление в Trustprofile или да прекратите абонамента си като премахнете всичките си публикувани профили от таблото. Тогава няма да кредитираме никакви фактурирани суми. 

Trustprofile си запазва правото да вземе решение да не публикува повече даден профил. В случай, че текущ абонамент бъде прекратен от нас, ще възстановим сумата за неизползвания период на абонамента. 

Жалби и отговорност 

Правим всичко възможно, за да предоставяме добра услуга. Имате оплакване? Моля, свържете се с нас чрез info@trustprofile.com.  

Ако не успеем да спазим споразумението, носим отговорност само за непосредствени щети. Не носим отговорност за непреки вреди като пропуснати ползи, пропуснато спестяване на средства или увреждане на репутация. 

Не носим отговорност за недостатъците на нашите Клиенти или Партньори 

Споровете, които не могат да бъдат разрешени по взаимно съгласие, се решават от компетентния съд по седалище на Trustprofile B.V. и според нидерландското законодателство. 

С настоящото споразумение Trustprofile B.V. отхвърля всякакви други Общи правила и условия или други условия на Клиенти и/или Партньори. 

Тези Правила и Условия ще бъдат актуализирани 

Запазваме си правото да ги променяме по всяко време. Всеки път, когато променяме нашите Правила и условия, ще ги публикуваме на нашия уебсайт и ще уведомяваме нашите потребители по електронната им поща.