Ik zie niet alle recensies op mijn website

DWQA QuestionsCategory: Customer reviewsIk zie niet alle recensies op mijn website
Sanne Schaap asked 7 months ago

Hallo,

ik heb een groot aantal recensies, helaas zie ik er maar vijf terug op mijn website,

hoe kan dit?

1 Answers
Christian Burlacu Staff answered 7 months ago

Hello Sanne,
Thank you for contacting us.
To investigate this issue, can you please provide us with the domain name of your website? This will help us in identifying the root cause of the issue and provide you with an appropriate solution.
Looking forward to your response.
Best regards,
Chris from TrustProfile
—————Automated Translation—————
Hallo Sanne,
Bedankt dat u contact met ons opneemt.
Kunt u ons de domeinnaam van uw website doorgeven om dit probleem te onderzoeken? Dit zal ons helpen bij het identificeren van de oorzaak van het probleem en u een passende oplossing bieden.
Uitkijkend naar uw antwoord.
Hartelijke groeten,
Chris van TrustProfile