Сигналите на доверие - обяснени

Удостоверения в Профил на доверие 

Като потребител в постоянно разрастващия се свят на е-търговията, винаги търсите сигурност. Желаете да знаете, че поръчките, които правите, са доставени и уеб магазините, които посещавате, са безопасни. А ние искаме да е напълно ясно как нашите членове подсигуряват Вашето приятно и безопасно пазаруване. Затова разработихме нашите значки на доверието. Собственикът на уеб магазин може да спечели значка на доверието като се присъедини към признат от нас източник на доверие, премине през нашите проверки и събере отзиви от предишни клиенти. По този начин Вие като потребител можете лесно да проверите кои са изискванията, които уеб магазинът покрива и какво може да се подобри. 

Какви значки използваме и какво означават за мен? 

Имаме няколко значки, които могат да бъдат спечелени. Всяка значка отговаря на различни изисквания и обикновено има няколко нива. Колкото по-добра е оценката на даден уеб магазин, толкова по-добре ще се показва значката. По-долу е представен общ преглед на значките, които използваме в момента. 

Значка за отзиви от клиенти 

Review Badge Combi 80x80

Като потребител можете да научите как се справя даден уеб магазин по отзивите. Тази значка може да бъде спечелена от търговеца чрез събиране на отзиви от предишни клиенти. Най-високото ниво на тази значка изисква наличието на поне 50 релевантни отзива и средна оценка най-малко 9. 

Значка за сърце за каузата 

Dual Badge Entrepreneur@2x 80x80

Добрият собственик на уеб магазин знае какво се изисква от него като надежден търговец, за да предлага услуги, да приема сериозно оплакванията и да действа честно и етично. Тази значка може да бъде спечелена чрез съгласяване с нашия Кодекс на поведение. 

Значка за потвърдена идентичност 

Identity Badge Combi 80x80

Като потребител искате да знаете от кого точно купувате. Тази значка се отключва, когато всички данни за контакт с търговеца са известни. Освен това, за най-високо ниво на значката данните се проверяват ежегодно по поща, чрез e-mail и телефон. 

Значка за налична медиация 

Dispute Badge Combi 80x80

Проблемите и оплакванията понякога изискват външна медиация. В най-тежките случаи може да се наложи вземането на юридическо решение от комитет по споровете. Тази значка показва, че възможността за разрешаване на споровете по този начин е ясно предоставена от уеб магазина на потребителя. 

Значка за спазване на правните изисквания 

Legal Badge Combi 80x80

Законодателството в областта на електронната търговия се променя бързо и непрекъснато. Затова е важно да сте сигурни, че търговецът знае и спазва законовите правила. Местните марки на доверие проверяват уеб магазините, според актуалното законодателство. Най-високото ниво на правната значка изисква проверката да е била извършена скоро. 

Значка за безопасно сърфиране 

Security Badge Combi 80x80

Зловредният софтуер и вирусите са опасни. Тази значка може да бъде спечелена чрез изпълняване на специфични изисквания за защита. Trustprofile автоматично проверява уебсайтовете за валиден SSL сертификат и оценките им в Google Safe Browsing и Trendmicro. Ако не се открият никакви зловредни софтуери или други проблеми и е налице валиден SSL, се получава базовата значка. СУПЕР значката се отключва при продължително сканиране. Уеб магазин без тази значка не е непременно опасен, тъй като съществуват и други мерки за защита. 

Значка за несигурност 

Badge Redflag

Значката се получава ако са докладвани сериозни проблеми с даден домейн. Например, при полицейски доклад за измамен уебсайт. В такъв случай издаваме предупреждение на съответния Профил на доверие. 

Значка за предупреждение 

Badge Warning

Новите домейни имат значка за предупреждение в техния Профил на доверие за първите 3 месеца. Същото се прилага и за домейни без валиден SSL сертификат.