valendi.nl

valendi.nl

Op zoek naar betrouwbaarheid in het online winkellandschap? Valendi.nl, met een assortiment variërend van schoenen tot jurken, wordt door Trustprofile onder de loep genomen. Ontdek hoe deze shop scoort op gebied van klantbeoordelingen, juridische checks, klachtenprocedures en meer, zodat jij met een gerust hart kunt shoppen.
De zekerheden van https://valendi.nl
Manifest voor goed ondernemerschap ondertekend.

Hart voor de zaak

Geen manifest voor goed ondernemerschap ondertekend

Een goede webwinkelier weet wat het betekent om service te bieden, klachten serieus te nemen en eerlijk en ethisch te handelen. Deze badge kun je verdienen door ons manifest voor goed ondernemerschap te ondertekenen. Teken het manifest voor goed ondernemerschap en vertel ons jouw ondernemersverhaal.

Webwinkeleigenaar? Claim je profiel gratis en help ons de getoonde informatie te verbeteren.
Bieden geschilbemiddeling aan.

Geschilbemiddeling

Geen geschilbemiddeling gevonden

Met alternatieve geschillenbeslechting kunt je een geschil oplossen zonder naar de rechter te stappen. We konden niet automatisch vinden of dit bedrijf deelneemt aan een programma voor alternatieve geschillenbeslechting.

Webwinkeleigenaar? Claim je profiel gratis en help ons de getoonde informatie te verbeteren.