Cardman.nl

Cardman.nl

Cardman.nl is een online winkel die zich richt op bloemen, planten en boeken. Trustprofile geeft onafhankelijk inzicht in de betrouwbaarheid van Cardman.nl door contactgegevens, juridische checks, klachtenprocedures, klantbeoordelingen en andere vertrouwenssignalen te tonen. Zo kun je weloverwogen beslissingen nemen.
De zekerheden van https://www.cardman.nl
Manifest voor goed ondernemerschap ondertekend.

Hart voor de zaak

Geen manifest voor goed ondernemerschap ondertekend

Een goede webwinkelier weet wat het betekent om service te bieden, klachten serieus te nemen en eerlijk en ethisch te handelen. Deze badge kun je verdienen door ons manifest voor goed ondernemerschap te ondertekenen. Teken het manifest voor goed ondernemerschap en vertel ons jouw ondernemersverhaal.

Webwinkeleigenaar? Claim je profiel gratis en help ons de getoonde informatie te verbeteren.